16mm-persienner

16mm-persienner är avsedda för mellanglassmontage i fönster med spröjs.